• slide-01
  • slide-02
  • slide-03
  • slide-04

Disclaimer

Deze website is bedoeld om kennis te maken met FBA Adviesgroep. De bezoeker krijgt de gelegenheid om kennis te nemen van de producten en diensten van FBA Adviesgroep en informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van FBA Adviesgroep en haar activiteiten.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en integriteit is samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of onjuist is. FBA Adviesgroep is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

De op deze website verstrekte informatie kan op ieder moment door FBA Adviesgroep worden gewijzigd, zonder verdere aankondiging. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. FBA Adviesgroep kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan FBA Adviesgroep. De bezoeker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet, zijn voorbehouden.

Nederlands recht is van toepassing

Vestigingen

’s-Hertogenbosch
T 073-6908180

Bergen op Zoom
T 0164-247430

Amsterdam
T 06-55385910