• slide-01
  • slide-02
  • slide-03
  • slide-04

Cursussen over de Bbz-regeling en financiële rapportages

De Bbz-regeling is complex en vergt begrip van financiële stukken zoals een winst- en ver- liesrekening, balansen en exploitatieprognoses. Onbekendheid met de Bbz-regeling en on- bekendheid met het lezen van bijvoorbeeld jaarcijfers vormen voor Bbz-medewerkers van gemeenten soms een drempel om de Bbz-regeling goed uit te voeren.

FBA Adviesgroep verzorgt daarom voor gemeenten en gemeentelijke instellingen korte, prak- tische cursussen over de Bbz-regeling en het lezen van financiële stukken zoals balansen en verlies- en winstrekeningen. De cursussen zijn maatwerk. Samen met u ontwikkelen we een programma dat aansluit bij uw specifieke vragen en doelen.

home Gemeenten website content Cursussen over de Bbz-regeling en financiële rapportages

Vestigingen

’s-Hertogenbosch
T 073-6908180

Bergen op Zoom
T 0164-247430

Amsterdam
T 06-55385910