• slide-01
  • slide-02
  • slide-03
  • slide-04

Budgetcoaching

Financiële problemen ontstaan vaak doordat de ondernemer onvoldoende kennis heeft over financiële zaken, zakelijk én privé. En dat is ook niet zo verwonderlijk. Als werknemer krijg          je elke maand een vast bedrag op je rekening en daar moet je het mee doen. ‘Ongemerkt’         spaar je voor je vakantie, wordt er belasting afgedragen en betaal je premie voor de arbeids­ongeschiktheidsverzekering en de pensioenregeling. Voor een zelfstandig ondernemer werkt      dit allemaal anders. Goed beschouwd weet een ondernemer pas na afloop van het boekjaar       wat hij heeft verdiend. En dus weet hij ook pas na afloop van dat jaar of hij privé teveel heeft uitgegeven of niet. Om niet in de problemen te komen, zijn een zorgvuldig bestedings­patroon     én reserveringen heel belangrijk. Sommige ondernemers worden daarbij met raad en daad bij- ge­staan door hun boekhouder. Maar dat is lang niet altijd het geval. En dan ontstaan vroeg of laat vaak problemen. Met de Belastingdienst, met leveranciers, met de gemeente. Sommige gemeenten nemen budgetcoaching op als voorwaarde bij het verstrekken van een Bbz-krediet. Ook dan kunnen de kosten voor deze coaching worden meegefinancierd in het Bbz-krediet.

Onze werkwijze

FBA Adviseurs zijn allemaal gecertificeerd budgetcoach. In het adviestraject volgen wij dan ook de Nibudmethode. Dat betekent dat wij bij u thuis, samen met uw partner, aan de slag gaan. Dat begint met het zorgvuldig inventariseren van uw privé-uitgaven. Het gaat dan om de vaste lasten, de reserveringsuitgaven zoals het eigen risico voor de ziektekostenverzekering, en de huishoudelijke uitgaven. Vervolgens stelt u een budget op voor uw privé-uitgaven waarmee u aan al uw verplichtingen kan voldoen. Budgetcoaching is een traject van meerdere gesprekken. De adviseur houdt tusen de gesprekken door steeds de vinger aan de pols, telefonisch of per e-mail.

home Budgetbeheer voor ondernemers

Vestigingen

’s-Hertogenbosch
T 073-6908180

Bergen op Zoom
T 0164-247430

Amsterdam
T 06-55385910