• slide-01
  • slide-02
  • slide-03
  • slide-04

Budgetcoaching en managementbegeleiding

Ondernemers die een beroep doen op de Bbz-regeling hebben soms moeite met de afstemming van hun persoonlijke financiën en de zakelijke financiën. FBA Adviseurs zijn allemaal gecertifi- ceerd budgetcoach. In het adviestraject volgen wij dan ook de Nibudmethode. Dat betekent dat wij bij de ondernemer thuis, met zijn partner, aan de slag gaan om de privé-uitgaven te inven- tariseren. Het gaat dan om de vaste lasten, de reserveringsuitgaven, zoals bijvoorbeeld het eigen risico voor de ziektekostenverzekering, en de huishoudelijke uitgaven. Vervolgens stelt de ondernemer een budget op voor de zijn privé-uitgaven waarmee hij aan al zijn verplichtingen kan voldoen. Zo voorkomt de gemeente dat een succesvolle ondernemer toch opnieuw een beroep moet doen op de bijstand.

Hetzelfde geldt voor managementbegeleiding. Ook al is de startende ondernemer een bekwaam vakman, dan nog kan het mis gaan. Bijvoorbeeld als hij moeite heeft met de zakelijke kant van zijn onderneming. In de managementbegeleiding houdt de adviseur hem een spiegel voor. Daar- naast staat de adviseur de ondernemer met raad en daad bij op het gebied van administratie, belasting en marketing.

home Begeleiding

Vestigingen

’s-Hertogenbosch
T 073-6908180

Bergen op Zoom
T 0164-247430

Amsterdam
T 06-55385910