• slide-01
  • slide-02
  • slide-03
  • slide-04

Bbz-haalbaarheidsonderzoeken

Ondernemers die een beroep doen op de Bbz-regeling moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat hun bedrijf levensvatbaar is. Voor startende ondernemers geldt dat hun bedrijf op termijn levensvatbaar moet zijn. FBA Adviesgroep verzorgt deze levensvatbaar- heidsonderzoeken voor gemeenten.

Onze werkwijze
Na ontvangst van de opdracht inventariseren wij of de aanvraag compleet is. Binnen vijf werk- dagen nemen wij contact op met de ondernemer. Die bezoeken we altijd op de plaats waar hij zijn bedrijf exploiteert. FBA Adviesgroep werkt uitsluitend met ervaren Bbz-specialisten. Daar- door komen wij snel tot de kern van het probleem. Ons onderzoek voeren wij zorgvuldig en   snel uit met oog voor de ondernemer.

Tijdens ons onderzoek houden wij u op de hoogte van de stand van zaken. Bijvoorbeeld als    wij aanvullende gegevens opvragen. Vervolgens ontvangt u ons adviesrapport. U krijgt van    ons klare taal. Een scherpe analyse, een heldere conclusie met gedegen onderbouwing. Het rapport heeft bovendien een duidelijke indeling. De samenvatting, de conclusie en het advies vindt u direct in het begin van het rapport. Op basis van dit adviesrapport kunt u een gefun- deerde beslissing nemen over de aanvraag. En tekent de ondernemer bezwaar aan? Dan kunt   u natuurlijk een beroep doen op FBA Adviesgroep.

De gehele procedure vergt vier weken. En is er echt haast bij? Dan zorgen we dat u het rapport binnen tien werkdagen in huis heeft.

home Bbz-Haalbaarheidsonderzoeken

Vestigingen

’s-Hertogenbosch
T 073-6908180

Bergen op Zoom
T 0164-247430

Amsterdam
T 06-55385910